Herinschrijving

Hey!

Leuk dat je terugkomt naar de scouts! Volg onderstaande stappen om je inschrijving in orde te brengen.

Inschrijven bij Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken wil zeggen dat leden actief deelnemen aan het spel van scouting. Voor de jonggivers en givers werken wij daarom met aanwezigheidspercentages: jonggivers worden op 60% van de activiteiten verwacht en givers op 65%. Meer info vind je hier.

Stap 1: gegevens en de individuele steekkaart nakijken

  • Surf naar de groepsadministratie.
  • Meld je aan met je persoonlijke gegevens. Ken je je lidnummer niet meer? Stuur dan een mailtje naar de takleiding en zij zullen jou verder helpen.
  • Controleer of al de gegevens in je profiel nog juist zijn en vul eventueel aan (vb: een tweede adres als de ouders van het kind gescheiden zijn, een nieuw mailadres, …).
  • Klik bovenaan op ‘individuele steekkaart’.
  • Doorloop het hele formulier en vul alstublieft alle informatie in. Dit is zeer belangrijk, zowel voor ons als voor de veiligheid van je kind.

Stap 2: lidgeld betalen

Gelieve vervolgens het lidgeld over te schrijven naar het rekeningnummer BE51 0010 8844 3262 met de mededeling “naam lid + tak” ten laatste tegen 25 september. Het lidgeld bedraagt €55, tenzij je meer dan twee kinderen van je gezin inschrijft, dan betaal je €50 vanaf het derde betalende kind. Jaarlijkse groepsactiviteiten (schaatsen, zwemmen …) zijn in de prijs inbegrepen. Voor activiteiten die specifiek per tak worden georganiseerd (weekends …) vragen we om apart over te schrijven. Er is ook een mogelijkheid tot verminderd lidgeld voor de gezinnen die dit nodig hebben. Dit kan in discretie afgesproken worden met de groepsleiding (grl@heverschiplaken.be). Het verminderd lidgeld bedraagt €10. Meer info vind je hier.

Stap 3: invullen auto-papier

De autopapieren vinden jullie hier. Gelieve deze in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan de takleiding van jullie lid.

Als je al deze stappen hebt uitgevoerd, is je kind helemaal klaar om iedere zondag verzekerd te ravotten bij Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken!

Bedankt!

De leiding

Close Menu