Nieuw lid

Hallo en welkom bij Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken! Een superleuke scoutsgroep gelegen in het nederige dorpje Hever. Volg de onderstaande stappen om je kind(eren) in te schrijven als lid van Scouts en Gidsen Hever Schiplaken. De drie eerste vergadering mag je kind altijd gratis proberen, maar hierna is inschrijving verplicht. Deze inschrijving is o.a. nodig om te zorgen dat je kind verzekerd is tijdens de activiteiten.

Inschrijven bij Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken wil zeggen dat leden actief deelnemen aan het spel van scouting. Voor de jonggivers en givers werken wij daarom met aanwezigheidspercentages: jonggivers worden op 60% van de activiteiten verwacht en givers op 65%. Meer info vind je hier.

Stap 1: gegevens invullen

Stap 2: lidgeld betalen

Gelieve vervolgens het lidgeld over te schrijven naar het rekeningnummer BE51 0010 8844 3262 met de mededeling “naam lid + tak” ten laatste tegen 25 september. Het lidgeld bedraagt €55, tenzij je meer dan twee kinderen van je gezin inschrijft, dan betaal je €50 vanaf het derde betalende kind. Jaarlijkse groepsactiviteiten (schaatsen, zwemmen …) zijn in de prijs inbegrepen. Voor activiteiten die specifiek per tak worden georganiseerd (weekends …) vragen we om apart over te schrijven. Er is ook een mogelijkheid tot verminderd lidgeld voor de gezinnen die dit nodig hebben. Dit kan in discretie afgesproken worden met de groepsleiding (grl@heverschiplaken.be). Het verminderd lidgeld bedraagt €10. Meer info vind je hier.

Stap 3: inschrijven op de groepsadministratie 

Nadat de groepsverantwoordelijke je inschrijving heeft goedgekeurd, ontvang je een e-mail met je lidnummer. Let op, dit kan enkele dagen tot een week in beslag nemen! Nu kan je je registreren in de groepsadministratie. Dit is nodig om je digitale individuele steekkaart in te vullen.

  • Ga naar de groespadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
  • In de linkerbeneden hoek moet je klikken op registreren. Nu word je doorverwezen naar de registratie.
  • Gebruik hier je gegevens (naam en mailadres) die je gebruikt hebt voor stap 1. Op basis van deze gegevens worden je gegevens gelinkt aan je account. Vul hierna je lidnummer in en klik dan op ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen-login aanmaken’
  • Nadat je je login hebt aangemaakt, krijg je een bevestigingsmail. Hier wordt gevraagd om je wachtwoord aan te maken. Noteer dit ergens of onthoud dit goed, want deze gegevens ga je vanaf nu elk jaar nodig hebben.

Stap 4: invullen individuele steekkaart 

De individuele steekkaart is een formulier dat praktische en medische informatie over je kind bevat zoals vaccinaties, allergieën, … Lees hieronder hoe je deze invult:

  • Surf naar de groepsadministratie.
  • Meld je aan met je persoonlijke gegevens.
  • Nu kom je op je persoonlijke pagina terecht.
  • Controleer of al de gegevens in je profiel juist zijn en vul eventueel aan (vb: een tweede adres als de ouders van het kind gescheiden zijn, een nieuw mailadres, …).
  • Klik bovenaan op ‘individuele steekkaart’.
  • Doorlop het hele formulier en vul alstublieft alle informatie in. Dit is zeer belangrijk, zowel voor ons als voor de veiligheid van je kind.

Stap 5: invullen auto-papier 

De autopapieren vinden jullie hier. Gelieve deze in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan de takleiding van jullie lid.

Als je al deze stappen hebt uitgevoerd, is je kind helemaal klaar om iedere zondag verzekerd te ravotten bij Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken!

Bedankt!

De leiding

Close Menu