Aanwezigheden

Omwille van omstandigheden in het verleden hebben wij als scouts besloten om een reglement te maken:

Aanwezigheidsreglement

  • Het aantal activiteiten waaraan wij deelname verwachten hangt af van de leeftijdsgroep en de aanwezigheidspercentages worden enkel bij de oudere takken bijgehouden: jonggivers worden op 60% van de activiteiten verwacht en givers op 65%. De jin werkt een eigen regeling uit.
  • Elke activiteit/vergadering/weekend zullen aanwezigheden worden opgenomen.
  • Zijn er speciale omstandigheden zoals bv. gescheiden ouders, dan kan dit bij aanvang van het scoutsjaar via e- mail gemeld worden.
  • Dit reglement gaat in vanaf september 2018.

Door een regelmatige aanwezigheid zal uw zoon/dochter zich goed voelen tussen de andere kinderen van de groep, waardoor er een leuke groepssfeer ontstaat. Een goede groepssfeer staat garant voor een onvergetelijk scoutsjaar.

Met dit reglement hopen wij duidelijkheid te scheppen voor zowel ouders, leden als leiding. Hierdoor weten ouders en leden wat er van hen verwacht wordt als lid van Scouts en Gidsen Hever-Schiplaken.

Voor vragen of opmerkingen kan u steeds contact opnemen met de groepsleiding (grl@heverschiplaken.be).

Close Menu